Om avdelingen

NSK avdeling  Sogn og Fjordane er ei geografisk stor og talmessig lita avdeling med stor og variert aktivitet. Avdelinga arrangerer prøver, treningar og sosiale- og faglege samlingar. Mange av hundane i avdelinga vår vert nytta til praktisk jakt- og ettersøk. Men den viktigaste oppgåva hundane vår har er nok som familiehundar og som turkameratar. Pelsstell og lydigheit er viktige ting å ha fokus på som spanieleigar, og du kan få hjelp til å lære deg korleis du kan gjere dette sjølv.

Korleis bli medlem?
Det enklaste er å gå inn på www.nkk.no og velje bli medlem der. Då kan du melde deg inn og betale medlemsskapet samme dag ved å bruka eit bankkort. Velg Norsk Spaniel Klub og avdeling Sogn og Fjordane.

Kvifor bli medlem?
Som medlem får du innbyding til alle dei aktivitetane me har i avdelinga, og du får dei gratis eller til medlemspris. Desto fleire aktive medlemmer me har i fylket, desto større aktivitet skal me klare å få til!  Som medlem får du medlemsbladet Våre Spaniels fire gonger i året og du får medlemsbladet til Norsk Kennel Klub (NKK). Du får delta på prøver og utstilling til redusert pris og får redusert pris på mange andre tilbod frå NKK. For å kunne tilby spanielaktivitetar her i fylket er me avhengig av medlemmer. Utan medlemmer og utan aktive medlemmer, får me ikkje til noko tilbod.

Korleis komme i kontakt med styret i avdelinga?
Du sender epost til denne adressa:   

Avdelinga har eit styre beståande av tre personar + vara.

Har du behov for å kontakte styret raskt, kan du ringe til leiar
Laila Røneid, Årdal på mobil 952 77 145

Nestleiar er Inger Handegård, Luster
Styremedlem er Edvard Hartvigsen, Stryn
Vara til styret er Per Ståle Vågene, Florø

Jaktkontakt er Elin Anita Gjerde, Leikanger

Avdelinga sin bankkonto er: 3785.60.25692
Vipps: 126235
OBS: Denne kontoen skal IKKJE brukast til å betale medlemsavgifta!

Møter, samlingar, prøvar og kurs
Sjå under aktivitetar

 

Pelsstell - hjelp til kvardagsklipp og utstillingsklipp

Me arrangerer samlingar og kurs og har ståande tilbod om kvardagsstell av alle rasane og utstillingsklipp av engelsk springer spaniel. Pris kr. 300.- pr. brukte time. Kontakt Inger på mobil 918 35 324 for meir informasjon eller send styret eit mail.

Spaniels treng regelmessig stell. Det beste for både hund og di eiga lommebok, er at du lærer det grunnleggande sjølv.
Hjelp til sjølvhjelp finn du i ein biletserien som ligg på spanielklubbens facebookside. Biletserien får stadig nye bilete.

Her kan du sjå videoar som visar pelsstell

 

Uhøgtidleg avdelingskonkurranse
For å vera med på denne konkurransen med må du sjølv senda inn resultata på hunden din til avdelingsstyret innan 31. desember kvart år. Me brukar statuttane for årets brukshund + eigne poeng for kvalitetsbedømming (opp til CACIB) for å rekna ut vinnar. For årets debutant og årets junior vil også engasjement i avdelinga vera teljande! Dersom du ynskjer å vera med på konkurransen om årets mestvinnande i klubben sentralt, må du, når det gjeld brukshundar, sende prøveresultata dine på fastsett skjema til den adressa som klubben som klubber ber om, innan 31. desember.

 

Frå og med året 2018 har me innført nye regler for kåring av årets mestvinnande.

Styret håpar dei nye kåringane innan kvar grein vil inspirere mange til å vera aktive med hundane sine.

Årets allsidigheitsspaniel

2022: NVCH NV(F)CH LP1 RL1 RL2 Sph D Desperados Happy Me til Inger Handegård, Gaupne (560 poeng)
2021: Hollyoaks Glory til Cato Vik, Førde (110 poeng)
2020: 
NUCH NVCH NRLCH BH RL1 RL2 RL3 Desperados Finnwin til Inger Handegård, Gaupne (590 poeng)
2019: 
NSVCH RL1 RL2 Fjordgløtts Bonnie til Elin Anita Gjerde, Leikanger (270 poeng)
2018: NVCH NRLCH NUCH BH RL1 RL2 RL3 Desperados Finnwin til Inger Handegård, Gaupne (520 poeng)

Årets jaktspaniel

2022: NVCH NV(F)CH LP1 RL1 RL2 Sph D Desperados Happy Me til Inger Handegård, Gaupne (50 poeng)
2021: TM Stout til Gro Blikken og Sjur-Håvard Øygard (90 poeng)
2020: Winton Kisses of Fire til Elin Anita Gjerde, Leikanger (110 poeng)
2019: 
Winton Kisses of Fire til Elin Anita Gjerde, Leikanger (50 poeng)
2018: NUCH RL1 Zelfas Batman til Laila Røneid, Årdal (50 poeng)
2018: NUCH NVCH NRLCH BH RL1 RL2 RL3 Desperados Finnwin til Inger Handegård, Gaupne (50 poeng)

Årets utstillingspaniel
2021: Winton Kisses of Fire til Elin Anita Gjerde, Leikanger (200 poeng)
2020: 
NUCH NVCH NRLCH BH RL1 RL2 RL3 Desperados Finnwin til Inger Handegård, Gaupne (200 poeng)
2019: 
NSVCH RL1 RL2 Fjordgløtts Bonnie til Elin Anita Gjerde, Leikanger (500 poeng)
2018: NUCH NVCH NRLCH BH RL1 RL2 RL3 Desperados Finnwin til Inger Handegård, Gaupne

Årets lydigheitsspaniel

2022: NVCH NV(F)CH LP1 RL1 RL2 Sph D Desperados Happy Me til Inger Handegård, Gaupne (270 poeng)
2021: Ingen
2020: 
NUCH NVCH NRLCH BH RL1 RL2 RL3 Desperados Finnwin til Inger Handegård, Gaupne (110 poeng)
2019: Ingen
2018: NUCH NVCH NRLCH BH RL1 RL2 RL3 Desperados Finnwin til Inger Handegård, Gaupne
 (280 poeng)

Årets rallylydigheitspaniel

2022: Fire'n Ice Dare To Dream til Sissel Ytre-Eide, Stryn (220 p)
2021: Fjordgløtts Belezza til Sissel Ytre-Eide, Stryn (110 poeng)
2021: Fire'n Ice Dare To Dream til Sissel Ytre-Eide, Stryn (110 p)
2020: NVCH NV(F)CH RL1 SpH D Desperados Happy Me til Inger Handegård, Gaupne (240 poeng)
2019: 
NUCH NVCH NRLCH BH Desperados Aya til Inger Handegård (520 poeng)
2018: NRLCH NORDVCH RL3 BH Zelfas Ariel til Laila Røneid (520 poeng)

Årets blodspor/viltsporspaniel

2022: Winton Kisses of Fire til Elin Anita Gjerde, Leikanger (310 poeng)
2021: Streamside's Jungle Master til Olav Aamot, Naustdal (180 p)
2020: 
NSVCH RL1 RL2 Fjordgløtts Bonnie til Elin Anita Gjerde, Leikanger (300 poeng)
2019: 
NSVCH RL1 RL2 Fjordgløtts Bonnie til Elin Anita Gjerde, Leikanger (280 poeng)
2018: NUCH NVCH NRLCH BH RL1 RL2 RL3 Desperados Finnwin til Inger Handegård, Gaupne
 (120 poeng)

Årets bruksspaniel - NBF

2022: NVCH NV(F)CH LP1 RL1 RL2 Sph D Desperados Happy Me til Inger Handegård, Gaupne (220 poeng)
2021: NUCH NVCH NRLCH BH RL1 RL2 RL3 SPh-D Desperados Finnwin til Inger Handegård, Gaupne
 (220 poeng)
2020: 
NVCH NV(F)CH RL1 SpH D Desperados Happy Me til Inger Handegård, Gaupne (250 poeng)
2019: NUCH NVCH NRLCH BH RL1 RL2 RL3 SPh-D Desperados Finnwin til Inger Handegård, Gaupne (270 poeng)
2018: 
NRLCH NORDVCH RL3 BH Zelfas Ariel til Laila Røneid (90 poeng)

Årets mestvinnande hund i avdelinga - avslutta 2018:

2017: NVCH NRLCH BH RL1 RL2 RL3 Desperados Finnwin til Inger Handegård, Gaupne
2016: NUCH NVCH NRLCH BH Desperados Aya til Inger Handegård, Gaupne
2015: NVCH NRLH BH Desperados Xmilla til Inger Handegård
2014: NUCH NVCH BH Desperados Aya til Inger Handegård, Gaupne
2013: NSVCH BH Desperados Tingeling til Elin Anita Gjerde, Leikanger
2012: NUCH NVCH Desperados Aya til Inger Handegård, Gaupne
2011: NORDVCH Desperados Rochelle til Inger Handegård, Gaupne
2010: NORDVCH Desperados Rochelle til Inger Handegård, Gaupne
2009: NORDVCH Desperados Rochelle til Inger Handegård, Gaupne
2008: NVCH Desperados Titicaca til Gunnar Kvammen, Vassenden
2007: NSVCH Desperados Tingeling til Elin Anita Gjerde, Leikanger
2006: NSVCH Desperados Tingeling til Elin Anita Gjerde, Leikanger
2005: NSVCH Zelini Easy Rider til Ellen og Torstein Solset, Førde
2004: NSVCH Desperados Qandis til Inger Handegård, Gaupne
2003: NUCH Kanutten’s Molly til Leif Lunde, Askvoll
2002: NUCH NVCH Desperados Odessa til Inger Handegård, Gaupne
2001: NSVCH Zelini Easy Rider til Ellen og Torstein Solset, Førde
2000: NVCH NMB-00 Desperados Nigella til Steinar Ytreland, Florø
1999: Picabo’s White Meadow til Trude Tangenes Os, Nordfjordeid
1998: NUCH NVCH Desperados Jivaro til Inger Handegård, Gaupne
1997: NVCH Desperados Iza til Torill og Andreas Otterhjell, Fortun
1996: NVCH Desperados Inka til Eva U. og Neil Maclean, Kyrkjebø og
           NVCH Desperados Iza til Torill og Andreas Otterhjell, Fortun
1995: NUCH NVCH Revirets Nellie of Grace Field til Handegård/Otterhjell, Fortun
1994: NUCH NVCH Desperados Freska til Inger Handegård og Sjur Haugen, Gaupne

 

Årets junior i avdelinga:

2022: Ingen
2021: Ingen
2020: Nina Hartvigsen, Stryn
2019 - ingen
2018 - Sondre Dalseth Rotihaug, Nordfjoreid

2012-2017 – ingen juniorar med resultat
2011: Håvard Heimtun, Svelgen
2010: Håvard Heimtun, Svelgen
2009: Håvard Heimtun, Svelgen
2008: Håvard Heimtun, Svelgen og Vegill Rebni Kjer, Luster
2007: Reidun Kvammen, Vassenden
2006: Vegill Rebni Kjer, Luster
2005: Mari Ese, Jostedal
2004: Ikkje utdelt
2003: Gisle Haugen, Gaupne

Årets debutant (eigar/førar) i avdelinga:

2022: Anne Berge Bjørnseth, Florø med AmazingLittle Abby
2021: Cato Vik med Hollyoaks Glory, Førde
2020: Susanne Ramsli med The One With Shiny Wings og 
         Malene Østgård med Ometyst's My Fairy King
2019: Ingen
2018:
Anders Aven og Olaug Helle, Naustdal med Desperados Higlander (Hero)
2017: Ingen
2016: Hermund Farnes, Balestrand med Desperados Golddigger,
           Renate Skophamar og Morten Norheim, Hafslo med Desperados Golden Gun,
           Frode Skeide, Sande i Sunnfjord med Joyfull Life Aspiring Aladdin,
           Aksel Myklebust, Nordfjordeid med Lykkehunden Ballint og
           Tone Stien, Førde med Ometyst’s Jet.
2015: Centennial’s Dalmore Jubilee til Bodvar Årskog, Lote.
         Hederspris: Tor Egedahl med Theo – NM-vinnar narkotikahund
2014: Zelfa’s Arn til Kjetil Haug, Årdalstangen og
         Desperados Dolce Vita til Linn Didriksen Solsvik, Lærdal
2013: Fjordgløtts Birk til Hilde Rotihaug, Nordfjordeid og
         Fjordgløtts Belezza til Sissel Ytre‐Eide, Stryn
2012: Fjordgløtt’s Balder til Per Ståle Vågene, Florø
2011: Fieldfase Fiddlers Brook (field) til Birger Solheim, Florø
2010: Familien Ørbeck-Moe, Lærdal
2009: Laila og Lars Gunnar Røneid, Årdalstangen
2008: Martin Gjøringbø, Florø
2007: Leif Magne Aarnes, Jølster
2006: Familien Brugrand, Lærdal
2005: Familien Kvammen, Vassenden
2004: Vigdis Vigdal, Jostedal
2003: Per og Åse Danielsen, Nordfjordeid