Nyheter

Innkalling til årsmøte

07 Feb, 2021

Kategorier:
img

Møtet blir laurdag 13. februar 2021 kl. 16.00 på Teams.

Alle medlemmer skal ha fått invitasjon på epost med lenkje der ein koblar seg opp på møtet. Du treng ikkje noko spesielt utstyr for å kople deg opp men du bør ha mikrofon/høgtalar på utstyret du koplar opp frå dersom me skal kunne høyre deg og du oss.

Lenkje til innkallinga finn du her.

Lenkje til årsmeldinga finn du her.

Me ventar enno på skriftleg godkjenning av rekneskapen frå revisor

Velkommen!

Dette har me aldri gjort før - så det går sikkert bra!