Nyheter

Aktivitetar i 2023

01 Apr, 2023

Kategorier:
img

Her prøver me å legge inn oversikt over alle prøver, treningar og samlingar i avdelinga

Tidlegare arrangement
15. april
- apporttrening i Florø. For meir info, påmelding og kart sjå facebooksida vår - avlyst grunna ein påmeldt som vart sjuk
5 juni - rekruttstevne rallylydigheit er under planlegging i Sogn - meir info kjem. Sjå også under for meir informasjon.
17-18 juni - dobbel blodsporprøve på Nordfjordeid. For meir info sjå facebooksida vår.

Kommande arrangement:
Me helt fram med felt/apport-cupen. Info vert lagt på FB
1. mai - bevegelege blodsporprøvar startar - påmelding via www.nkk.no - terminliste prøve
Juli - JAL og apporttrening er under planlegging i Sogndalsdalen. Meir info kjem.
26 august - jaktanleggsprøve og apportprøve i Gaupne, Luster. For meir info sjå facebooksida vår.
1. september. Frist for å sende inn bilde til fotokonkurransen
7-8 oktober - spesialutstilling på Skei. vert arrangert samman med Sunnfjord hundeklubb slik at det vert dobbeltutstilling.
Heile året - trimmekurs spaniels. Ta kontakt med styret for meir informasjon.


Rekruttstevne rallylydigheit
Dette er ein uoffisiell treningskonkurranse som er åpen for alle som enno ikkje har starta på offisiell rallykonkurranse. Du kan starte på så mange rekruttstevner som du berre vil fram til du startar på offisiell konkurranse. Rallylydigheit er ein fin sport som passar godt for alle hundeeigarar. Du kjenner ikkje banen før du får gå briefing i forkant av stevnet. Dommaren går med deg og forklarar korleis øvelsane skal utførast. Før du startar bør du lære hunden din øvelsane som er dei samme som i klasse ein. Desse øvelsane finn du i Regelverk for rallylydigheit som du finn på www.nkk.no under Aktiviteter.

Rekruttbanen er noko kortare enn den lågaste offisielle klassen, som er klasse 1. Og det er lov å belønne med godbit eit par stader i banen. Det vert rosettar og premiar til dei tre beste. Dommar vert truleg Laila Røneid, som er godkjent rallylydigheitsinstruktør og som dermed også kan dømme rekruttstevne. Stevnet vert open for alle hunderasar, så få med deg hundevennene dine!