Velkommen til avdeling Sogn og Fjordane

Viktig info om Årets mestvinnande:

Under dokumenter finn du også dei nye statuttane for kåring av årets mestvinnande i avdelinga gjeldande frå og med 1.1.2018
På årsmøtet 2019 vart det vedteke ny frist for innsending av resultat til avdelinga. Denne fristen er 1. desember.
Dersom du sender inn resultata dine til oss i styret før 1. desember, hjelper me deg med å sende resultata inn til klubben sentralt.
Bruk skjemaet under.

NSK sentralt har ny poengskala for årets mestvinnande i år.
Her finn du skjema for innsending av resultat til årets mestvinnande brukshundar.
Gjeldande poengskala finn du her

For å få registrert resultata til årets mestvinnande brukshundar på landsbasis ETTER 1. desember må du sende utfylt skjema til den adressa som står på skjemaet.
Send kopi av skjemaet til avdelinga for å vera med i konkurransen lokalt. Siste frist for begge er 31.12. Men kvifor vente til siste dagen med å sende inn resultata dine? Adressa vår er: 
    

Utstillinga i Naustdal vart ein suksess!
Her er link til utstillinga - påmeldte, link for resultatservice osv. for både utstillinga til avdelinga og til Førde brukshundklubb.

Referat frå siste styremøte 17 oktober 2019 ligg no under dokumenter.

NSK avdeling  Sogn og Fjordane er ei geografisk stor og talmessig lita avdeling med stor og variert aktivitet. Avdelinga arrangerer prøver, treningar og sosiale- og faglege samlingar. Mange av hundane i avdelinga vår vert nytta til praktisk jakt- og ettersøk. Men den viktigaste oppgåva hundane vår har er nok som familiehundar og som turkameratar. Pelsstell og lydigheit er viktige ting å ha fokus på som spanieleigar, og du kan få hjelp til å lære deg korleis du kan gjere dette sjølv.                    

Alle større aktivitetar ligg no i kalenderen på aktivitetar.
Mindre treningssamlingar/treff vert ofte “spontantreningar”  med kort varsel/info. Desse vert annonsert på facebooksida vår.

facebook-logo2_1

Oppdateringar som har “kort” levetid, legg me ut på klubben si facebookside. Denne sida er ei open side, slik at du treng ikkje vera registrert på facebook for å følje med kva som skjer i avdelinga si fb-side. Trykk på knappen over for å komme til facebooksida vår-

Nyheter

Våre Tjenester

Kontakt oss

Norsk Spaniel Klub / leder Kari Knudsen
Buvang, 1954 Setskog

/
www.spaniels.org

Telefon: 971 78 940