Velkommen til avdeling Sogn og Fjordane

NSK avdeling Sogn og Fjordane er ei geografisk stor og talmessig lita avdeling med stor og variert aktivitet. Avdelinga arrangerer prøver, treningar og sosiale- og faglege samlingar. Mange av hundane i avdelinga vår vert nytta til praktisk jakt- og ettersøk. Men den viktigaste oppgåva hundane vår har er nok som familiehundar og som turkameratar. Pelsstell og lydigheit er viktige ting å ha fokus på som spanieleigar, og du kan få hjelp til å lære deg korleis du kan gjere dette sjølv.                    

Me prøver å pubilsere alle aktivitetar under nyhende og sende informasjon på epost til medlemmene med jamne mellomrom.
Føl også med på facebook sida vår!
Mindre treningssamlingar/treff vert ofte “spontantreningar”  med kort varsel/info. Desse vert annonsert på facebooksida vår.

Siste nytt:
12.06.2024 Trimmeliste for avdelinga er lagt ut
08.05.2024 Styremøtereferat er lagt ut. Referat frå årsmøtet er lagt ut. Sjå under dokument.
11.02.2024 Årsmøte. Årsmøtepapira ligg under dokument.
Link til årsmeldinga for 2024

 

facebook-logo2_1

Nyheter

arsmeldinga-for-2023
Årsmeldinga for 2023

calendar 05 Feb, 2024

Øvrige årsmøtepapir finn du under dokumenter

Våre Tjenester

Kontakt oss

Norsk Spaniel Klub / leder Kari Knudsen
Buvang, 1954 Setskog

/
www.spaniels.org

Telefon: 971 78 940