Velkommen til avdeling Sogn og Fjordane

Endra reglar for blodsporprøvar og viltsporchampionat er på høyring.

Dersom du som medlem i avdelinga vil sende styret DI meining, så må du sende dette til styret på epost innan 1. november.
Link til alle høyringsdokumenta finn du her

Utstillinga i Naustdal vart ein suksess!
Her er link til utstillinga - påmeldte, link for resultatservice osv. for både utstillinga til avdelinga og til Førde brukshundklubb.
 

Referat frå siste styremøte 17 oktober 2019 ligg no under dokumenter.

Referat frå årsmøtet ligg her

Årsmeldinga for 2018 er klar - du finn den her.

NSK avdeling  Sogn og Fjordane er ei geografisk stor og talmessig lita avdeling med stor og variert aktivitet. Avdelinga arrangerer prøver, treningar og sosiale- og faglege samlingar. Mange av hundane i avdelinga vår vert nytta til praktisk jakt- og ettersøk. Men den viktigaste oppgåva hundane vår har er nok som familiehundar og som turkameratar. Pelsstell og lydigheit er viktige ting å ha fokus på som spanieleigar, og du kan få hjelp til å lære deg korleis du kan gjere dette sjølv.

Viktig info om Årets mestvinnande:

Under dokumenter finn du også dei nye statuttane for kåring av årets mestvinnande i avdelinga gjeldande frå og med 1.1.2018
På årsmøtet 2019 vart det vedteke ny frist for innsending av resultat til avdelinga. Meir info kjem når tida for innsending nærmar seg.

NSK sentralt har ny poengskala for årets mestvinnande i år.
Her finn du skjema for innsending av resultat til årets mestvinnande brukshundar.
Gjeldande poengskala finn du her

For å få registrert resultata må du sende utfylt skjema til klubben sentralt (sjå adresse på skjema).
Send kopi av skjemaet til avdelinga for å vera med i konkurransen lokalt.
Adressa vår er: 
                        

Alle større aktivitetar ligg no i kalenderen på aktivitetar.
Mindre treningssamlingar/treff vert ofte “spontantreningar”  med kort varsel/info. Desse vert annonsert på facebooksida vår.

facebook-logo2_1

Oppdateringar som har “kort” levetid, legg me ut på klubben si facebookside. Denne sida er ei open side, slik at du treng ikkje vera registrert på facebook for å følje med kva som skjer i avdelinga si fb-side. Trykk på knappen over for å komme til facebooksida vår-

Nyheter

Våre Tjenester

Kontakt oss

Norsk Spaniel Klub / leder Kari Knudsen
Buvang, 1954 Setskog

/
www.spaniels.org

Telefon: 971 78 940