Startsiden

Neste aktivitet i avdelinga er treningar og oppstart av bevegelege blodsporprøvar 1 mai.

Treningane er avhengig av vær og vert annonsert på facebooksida vår.

Akkurat no har avdelinga tre parallelle kvelpe- og unghundkurs på Kaupanger.

Her finn du dei nye statuttane for kåring av årets mestvinnande i avdelinga

Revidert årsmelding etter årsmøtet for 2016 finn du her

Nyheitsbrev september 2016 finn du her

NSK avdeling  Sogn og Fjordane er ei geografisk stor og talmessig lita avdeling med stor og variert aktivitet. Avdelinga arrangerer prøver, treningar og sosiale- og faglege samlingar. Mange av hundane i avdelinga vår vert nytta til praktisk jakt- og ettersøk. Men den viktigaste oppgåva hundane vår har er nok som familiehundar og som turkameratar. Pelsstell og lydigheit er viktige ting å ha fokus på som spanieleigar, og du kan få hjelp til å lære deg korleis du kan gjere dette sjølv.

Treningssamlingane vert for det meste “spontantreningar”  og arrangert på kort varsel. For å få info om desse sjå facebooksida vår.

Me har fått svar på sakene som vart vedteke sendt til HS på årsmøtet 2015. Svaret finn du her.

Årsmeldinga for 2015 finn du her

Årsmeldinga for 2014 her

Under fanekort dokument finn du link til det siste medlemsskrivet medlemmene fekk november 2014. Eller trykk på denne linken.

facebook-logo2_1

Oppdateringar som har “kort” levetid, legg me ut på klubben si facebookside. Denne sida er ei open side, slik at du treng ikkje vera registrert på facebook for å følje med kva som skjer i avdelinga si fb-side. Trykk på knappen over for å komme til facebooksida vår-